Czeglédi Andrea: Bergoglionizmus = Krisztus-ellenesség


 Eugenio Scalfari, l`uomo, il giornalista, il Messia

Az utóbbi időben már meg sem lepődik a hívő keresztény ember, ha Bergoglio, a vatikáni vezér, enyhén szólva is furcsa nyilatkozataival találkozik. Még mindig akadnak olyan elvakult Bergoglio-fanok, akik foggal-körömmel védve őt magyarázzák a megmagyarázhatatlant, azonban mára legtöbbünk számára teljesen világossá vált, hogy ő nem a Római Katolikus Egyház feje, mert nem lehet az. Csöppet sem tűnik túlzásnak kijelenteni: még csak nem is keresztény. 

Legutóbbi, botrányos mondatait személyes jó barátja és házi újságírója, Eugenio Scalfari tolmácsolta a La Republica nevű olasz lap november 5.-i számában.

Bergoglio a következőt nyilatkozta Krisztus feltámadásáról: ”Egy ember volt, akinek a testét az asszonyok sírba helyezték. A férfi azon az éjszakán eltűnt a sírból. Lélek formájában távozott a sírboltból és találkozott az asszonyokkal, valamint az apostolokkal, árnyként őrizve még egy ideig a porhüvelyét, majd örökre eltűnt.” 

Az alábbi idézet Scalfari legújabb könyvében is megtalálható, amelynek a következő, sokatmondó címet adta: „Az egy Isten és a modern társadalom”. A könyv Bergoglioval, valamint a 2012-ben elhunyt Msgr. Carlo Maria Martini bíborossal, Milánó volt érsekével készített interjúit tartalmazza.
Carlo Maria Martini jezsuita bíboros volt, Msgr. Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa legfőbb ellenfele. Ő volt az, aki szerint a katolikus egyház 200 éves lemaradásban szenved és az utolsó, vele készített interjúban előre vetítette a pápaság intézményének megszüntetését.

A 95 éves Scalfari nyíltan, sőt, amint az oldalán is látható, szélsőségesen baloldali elkötelezettségű újságíró. Talán ennek köszönhető barátsága Bergoglioval, aki hazájában, Argentínában maga is rokonszenvezett és együttműködött a kommunistákkal. Utalt is erre korábban: „Minden vallás igaz, mert igazak a szívek, amelyek hisznek bennük. Milyen egyéb igazság létezne? Az egyház a múltban kegyetlen volt azokkal, akik vétkeztek morális szempontból. Ma már senkit sem bírálunk. Mint egy szerető atya, nem ítéljük el gyermekeinket. Az egyház elég nagy heteroszexuálisoknak és homoszexuálisoknak, az életnek és a választásoknak egyaránt. Ugyanúgy a konzervatívoknak, liberálisoknak, de a kommunistákat is, akik hozzánk csatlakoznak, szívesen látjuk. Mindannyian ugyanazt az Istent szeretjük.

Hogy a közös elköteleződés mennyire közel hozhat két embert egymáshoz, mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy Scalfari speciális belépővel rendelkezik a pápai rezidenciába, sohasem jegyzetel és diktafont sem használ az interjúkhoz. Ennek ellenére Bergoglio sohasem cáfolta egyetlen leírt sorát sem. Ő volt ugyanis az az újságíró, aki idézte az argentin vatikáni celeb azon mondatait, miszerint „nem létezik pokol, amelyben a bűnösök lelkei örökre szenvednének.” Másik alkalommal – Scalfari szerint – így fogalmaz: „Pokol nem létezik – egyedüli igazság a bűnös lelkek eltűnése”. Volt azonban Bergoglionak olyan kijelentése is, hogy Jézus nem Isten. 

Nos, e két „úriember” világnézete a jelek szerint remekül egyezik. Mindketten tagadják Krisztus isteni voltát, az egy Istenbe vetet hitüket nyíltan felvállalják, tagadva ezzel a keresztény egyházak alapjaként szolgáló hitet a Szentháromságban.

Meggyalázzák ezzel úgy az Eucharisztia, mint az Úrvacsora szentségét. Bergoglio nézetei világosan bizonyítják, hogy ő nem lehet a Katolikus Egyház feje, hiszen megtagadja az egyház tanait, sőt, magát Krisztust is. Eretneksége mélységesen felháborítja nemcsak a katolikus híveket. A protestáns és ortodox hívek, az összes Krisztus-követő éppen olyan viszolygással hallgatják szavait, Isten tagadását, keresztényellenességét és az új világrend iránti elkötelezettségét, amelyet az ökumené hamis álcájába burkol. Más egyházak vezetői egyenesen a Sátán követének nevezik őt.

Ezeket a tényeket számba véve kijelenthetjük, hogy ő nem a Katolikus Egyház pápája, és így, az általa vezetett Vatikán sem lehet az egyház székhelye. Az őt vakon követők, vagy haszon reményében őt istenítők pedig, éppolyan bűnösök az Isten-tagadásban, az eretnekségben, mint ő maga. Legyenek bár papok, püspökök vagy bíbornokok. Éppen olyan eretnekek, mert elfelejtik, hogy Krisztus az egyház feje! 

Mit remélhet, miben hihet ezek után a hívő, keresztény ember?

Ami reményt adhat nekünk, az, az Evangélium, Jézus tanítása és parancsai. Hitünk, vigaszunk, és bizodalmunk egyedül Krisztus.

6Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn. 14.)

18Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 19Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. 20Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. 21S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. 22Ha nem jöttem és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük. De így nincs mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli.(Jn. 15.)

https://andrea78.blogstar.hu/./pages/andrea78/contents/blog/86653/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?